Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

Osada Rybacka

Forum Obywateli Rybnika za jeden z celów stawia sobie edukację historyczną. Jako że wiedza większości rybniczan na temat dziejów miasta ogranicza się głównie do czasów rozwoju przemysłowego, postanowiliśmy zwrócić uwagę mieszkańców Rybnika na okres powstania na tym terenie pierwszych osad, a szczególnie na rolę wody jako żywiołu decydującego o ich charakterze.

Dzięki pomysłowi Lecha Gęborskiego, podjętym przez niego działaniom i zaangażowaniu specjalistów takich jak dr Przemysław Nocuń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bogdan Kloch – dyrektor rybnickiego muzeum oraz przychylności władz miasta, Forum Obywateli Rybnika rozpoczęło przygotowania do stworzenia Osady Rybackiej. Inicjatywa ma przybliżyć współczesnym możliwy wygląd siedliska z X-XII w., czyli z czasów prawdopodobnego powstania osady, która dała początek dzisiejszemu Rybnikowi.

Osada ma mieć charakter edukacyjny i służyć głównie młodzieży. Ma dawać możliwości poznania realiów codziennego życia przed setkami lat. Aby zapewnić jak największą wiarygodność historyczną, w jej tworzenie zaangażowane będą osoby posiadające szeroką wiedzę na temat technologii budowania domów w średniowieczu oraz poszczególnych zawodów.  Wierzymy, że Osada powstanie przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych i przez takie organizacje będzie też prowadzona, aby minimalnie obciążać budżet miasta albo nie obciążać go wcale.

Wyznaczone jest już miejsce przy zalewie Pniowiec, we współpracy z MOSiR Rybnik trwa przygotowanie terenu pod rozpoczęcie inwestycji.

Szczybny szczupok

W związku z potrzebą rozpowszechnienia pomysłu stworzenia Osady Rybackiej oraz przybliżenia rybniczanom najstarszej historii miasta, Krzysztof Oleś napisał bajkę o powstaniu Rybnika pt. „Szczybny szczupok abo zapomniano historyjo Rybnika”. Opowiadanie zawiera wątki fantastyczne, odwołując się w dużym stopniu do realiów historycznych (takich jak dawne warunki geograficzne czy przyrodnicze) oraz językowych (np. w zakresie nazw miejscowości), jednocześnie nawiązując do genezy rybnickiego herbu. Historia napisana została po śląsku z uwzględnieniem jak najwięcej językowych elementów słowiańskich, bardziej wiarygodnych dla X-XII w. niż germańskie.

Wiosną 2018 roku w skróconej wersji bajka została zgłoszona do organizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach konkursu „Do You speak godka?”. Wybrana przez jury razem z dziewięcioma innymi bajkami ma się niebawem ukazać w publikacji RIK.

Trwają prace nad wystawieniem bajki jesienią 2019 roku przez jeden z rybnickich Domów Kultury.

Treść pełnej wersji opowiadania można znaleźć pod adresem: https://listyprowincjonalne.blogspot.com/2018/04/189-szczybny-szczupok.html

Komiks

Głównym celem stworzenia komiksu jest dotarcie do młodzieży szkolnej i zainteresowanie jej historią Rybnika, a co za tym idzie, stworzenie warunków do świadomego korzystania z powstającej Osady Rybackiej. Dzięki wysiłkowi Konrada Gontarczyka powstała praca, która bawi, wprowadzając czytelnika w fantastyczny świat legendy, a jednocześnie w atrakcyjny sposób uczy. Zakładamy, że w formie, w jakiej została przedstawiona, cieszyć się będzie popularnością wśród czytelników w różnym wieku.

Chcielibyśmy, żeby w powstanie komiksu, jako ciekawego sposobu przedstawienia podwalin naszej lokalnej społeczności, mogli się zaangażować rybniczanie – zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem firm.

Wydanie 1000 szt. komiksu to koszt około 4 – 5 tys. złotych, a środki te chcielibyśmy zebrać dzięki pomocy sponsorów – tu każda pomoc jest mile widziana, nie tylko finansowa. Zakładamy, że publikacja będzie sprzedawana w rybnickich punktach sprzedaży, do których będziemy się zwracać z propozycją współpracy, a zebrane dzięki temu środki zasilą fundusz wspierający powstanie Osady.

Darowizny można wpłacać na konto nr 36 2030 0045 1110 0000 0280 4600 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – wydruk komiksu”.

Oczywiście mile widziane będą również wpłaty z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – budowa Osady Rybackiej”.

W sprawie współpracy w  innej formie prosimy o kontakt na adres:
info@for.rybnik.pl

Facebook: Forum Obywateli Rybnika

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis