Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

Strefa zamieszkania

Istnieje znak, oficjalnie zwany D-40, a potocznie nazywany „strefą zamieszkania”. Ustawiany jest zawsze przy osiedlach – czy to bloków, czy domów jednorodzinnych. Za tym znakiem zaczyna się przestrzeń mająca służyć przede wszystkim osobom, które w niej mieszkają, a podstawowym prawem człowieka, szczególnie w domu i jego pobliżu, jest poczucie bezpieczeństwa. To dlatego prawo traktuje ten znak jako informację o tym, że za nim panem na drodze jest mieszkaniec podczas wykonywania różnych podstawowych czynności życiowych. Co za tym idzie: dzieci powyżej lat 7 mają prawo przebywać na ulicy bez opieki osób dorosłych, parkowanie odbywać się może tylko w miejscach do tego wyznaczonych, maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów to 20km/h, a pieszy zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem i może poruszać się całą szerokością drogi. W strefie zamieszkania może nie być wydzielonych chodników, a wręcz nie powinno być wyznaczonych przejść dla pieszych. W drodze do sklepu, do szkoły, czy do sąsiada – pieszy ma tutaj prawo czuć się jak w domu, to jest jego azyl. Kierowca zaś, nawet jeżeli też jest tutaj u siebie, musi się dostosować do pieszego. To są informacje, które powinny być oczywiste dla każdego posiadacza prawa jazdy. Niestety, jak uczą doświadczenia z wielu rybnickich dzielnic, praktyka odbiega od teorii, a bezpieczeństwo – szczególnie dzieci idących do szkoły – jest zagrożone.

d40 Zamysłów

Dlatego rada dzielnicy Zamysłów rozpoczęła u siebie akcję informacyjną – wszędzie tam, gdzie stoi D-40, powieszony zostanie baner informujący o zasadach, jakie znak wprowadza. Radni mają nadzieję, że wpłynie to na poprawę świadomości niektórych kierowców, bo z tą, jak się okazuje, bywa różnie. W dzielnicy Zamysłów, położonej przy jednej z najruchliwszych, a przy tym najczęściej zakorkowanych dróg, Wodzisławskiej, kierowcy bardzo często szukają skrótów i objazdów właśnie przez strefy zamieszkania, rzadko stosując się do obowiązujących w nich przepisów.

Zamysłów nie jest jedyną dzielnicą, która boryka się z podobnymi problemami. Już wkrótce podobne banery pojawią się w kolejnych dzielnicach Rybnika.

 

Krzysztof Oleś

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5