Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

1

Minął rok od zaprzysiężenia nowej Rady Miasta oraz prezydenta Piotra Kuczery. Forum Obywateli Rybnika za pośrednictwem dwóch swoich członków – wiceprezydenta Piotra Masłowskiego oraz radnego Mariusza Wiśniewskiego – również miało wpływ na politykę miasta w minionym roku, więc winni jesteśmy rybniczanom sprawozdanie z postępu realizowania wyborczych postulatów. Jako że jesteśmy w okresie poprzedzającym najbardziej rodzinne ze świąt, podsumowujemy rok 2015 w zakresie wdrażania polityki senioralnej.

Sytuacja seniorów w Rybniku była jedną z trzech głównych części naszego programu w 2014r. Czerpiąc z doświadczeń innych miast w Polsce i nie tylko, chcieliśmy stawiać na utrzymywanie aktywności osób starszych. Obraz seniora jako stereotypowego emeryta – osoby przytłumionej, pozbawionej energii i radości życia, spędzającej czas w odizolowaniu i oczekiwaniu na śmierć – nie może napawać optymizmem członków jednego z najszybciej starzejących się społeczeństw Europy. Dlatego proponowaliśmy rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie oraz ułatwiające dostęp do sportu, kultury i rekreacji. W ubiegłym roku pojawiły się nawet obawy, że domagamy się likwidacji placówek pełniących funkcje domów spokojnej starości. Jak wtedy wyjaśnialiśmy, chodziło nam o alternatywę dla tego rodzaju ośrodków opieki.

Stwarzanie seniorom możliwości spędzania czasu z rówieśnikami, realizowania się w różnych obszarach, np. zdobywania wiedzy albo uprawiania sztuk, dzielenia się wiedzą z młodszymi pokoleniami i czerpanie satysfakcji z codziennych zajęć – takie cele coraz częściej przyświecają społeczeństwom na całym świecie. O utrzymywanie naturalnych dla człowieka więzi międzypokoleniowych dba się np. łącząc przedszkola z domami spokojnej starości[1] albo kwaterując w nich studentów – w zamian za pomoc przy opiece lub spędzanie czasu z osobami starszymi[2]. Jak się okazuje, korzyści z takich rozwiązań są obopólne: młodzi lepiej się rozwijają, a starsi czerpią z tego wiele radości. Być może na tak śmiałe i nowatorskie rozwiązania Rybnik nie jest jeszcze gotowy, ale dzięki otwartości prezydenta Piotra Kuczery pierwsze koncepcje, pokrywające się z naszymi propozycjami, wciela się już w życie.

W naszym programie wyborczym znalazł się postulat tworzenia miejsc spotkań dla seniorów w każdej dzielnicy. Rok po wyborach, na terenie dawnego przedszkola w Rybniku – Popielowie odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora:

Dzienny Dom Seniora w ramach rządowego programu „Senior-Wigor” to swoiste połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Podstawowym założeniem funkcjonowania Domu jest zapewnienie wsparcia rybnickim seniorom w szczególności poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, kulturalne oraz zaktywizowanie seniorów i ich zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Budynek dla seniorów w Rybniku został zaadoptowany na potrzeby osób starszych.[3]

Na chwilę obecną jest to jedyny nowy obiekt tego typu na terenie Rybnika. Ale ten sam sposób myślenia o potrzebie zapewnienia w mieście przestrzeni  dla seniorów przyświeca spektakularnemu projektowi Śródmiejskiej Strefy Wielopokoleniowej – czyli rewitalizacji Szpitala „Juliusz” oraz połączenia go wraz z parkiem „Bukówka” i terenem inwestycyjnym przy Urzędzie Miasta w tzw. Kwartał „Juliusz”. W jednym z budynków szpitala miałby powstać dom seniora, w innym Centrum Wsparcia Rodziny, a inny zostanie przeznaczony na funkcje kulturalne. Nowe budynki, które miałyby powstać w ramach programu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, zostałyby przeznaczone na lokale mieszkalne albo usługowe dla seniorów. Według wyobrażeń władz miasta znajdujący się w środku strefy park „Bukówka” miałby pełnić funkcję miejsca spotkań seniorów, mieszkańców oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej[4]. Ten ambitny projekt ma szanse stać się wyjątkową inwestycją w skali całego kraju.

 

Kolejnym punktem naszego programu było wdrożenie tzw. „czerwonego guzika”, czyli systemu teleopieki dla samotnie mieszkających osób starszych. Pod koniec października bieżącego roku Urząd Miasta podał do wiadomości informację o utworzeniu tzw. „przycisku życia”:

„Przycisk życia” to urządzenie składające się z dwóch elementów – aparatu nadawczego w postaci np. bransoletki oraz telefonu połączonego z Telefonicznym Centrum Alarmowym, obsługiwanym całodobowo przez wyszkoloną kadrę 7 dni w tygodniu. W sytuacji zagrożenia życia osoba korzystająca z zestawu może w łatwy sposób wezwać niezbędną pomoc. Użycie „przycisku życia” inicjuje połączenie z Centrum Alarmowym i umożliwia natychmiastową identyfikację danej osoby. Podjęta zostaje akcja pomocowa, poprzez nawiązanie kontaktu z rodziną, sąsiadem, opiekunką lub służbami medycznymi. Czasem wystarczy sama rozmowa podopiecznego z pracownikami Centrum, która uspokoi zaniepokojoną swoim stanem zdrowia osobę.[5]

Obecnie program jest w fazie testowania w rybnickich warunkach i przyjmowania zgłoszeń osób chętnych.

 

                 Miejska karta seniora – to projekt, który wszedł w życie jako część Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Karta, otrzymywana za darmo, to szansa na pobudzanie aktywności społecznej seniorów i umożliwienie im twórczego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społecznym. Posiadacze karty będą mogli skorzystać z ulg i rabatów w instytucjach i firmach honorujących kartę na terenie całej Polski – m.in. w sklepach, restauracjach, sanatoriach, punktach usługowych itp.

Osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zainteresowane uzyskaniem karty, mogą ja odebrać  podczas cotygodniowych dyżurów Rybnickiej Rady Seniorów.[6] 

Co ciekawe, w ciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia przez władze miasta przystąpienia do programu wydano 2tys. kart rybnickim seniorom! Świadczy to nie tylko o zapotrzebowaniu na taki program, ale również o aktywności starszych rybniczan[7].                               Zgodnie z naszym pomysłem karta ta miałaby być powiązana z systemem e-karty i umożliwiać tańsze przejazdy. System komunikacji miejskiej był tematem prac Forum Obywateli Rybnika, o czym pisaliśmy tutaj: https://www.for.rybnik.pl/?portfolio=rybnicka-komunikacja-publiczna. Sposób funkcjonowania e-karty i komunikacji miejskiej jest obecnie przedmiotem analiz władz miasta.

 

Według doniesień prasowych, istnieje w Polsce zjawisko „podrzucania” osób starszych do szpitali przez rodziny pragnące spędzić Święta lub wakacje poza domem albo uwolnić się w tym czasie od obowiązku opieki nad tymi osobami[8]. Za pocieszający należy uznać fakt, że zdarza się to coraz rzadziej w stosunku do poprzednich lat. Z pewnością dużą zasługę ma w tym coraz powszechniejsza polityka aktywizowania seniorów, tworzenia warunków umożliwiających im podtrzymywanie jak najszerszych kontaktów ze światem i budowania świadomości młodszych pokoleń.

Biorąc pod uwagę prognozy starzenia się społeczeństwa i ich znaczenie dla wielu aspektów życia[9], od edukacji po służbę zdrowia, niektóre rozwiązania mające owocować w przyszłości wymagają pilnego wdrożenia już teraz.

Bo nie ma nikogo, kogo problem starości by nie dotyczył.

 

Opr. Krzysztof Oleś

 

 

[1] http://dobrewiadomosci.net.pl/8155-dom-spokojnej-starosci-i-przedszkole-w-jednym/  (dostęp 18.12.15)

[2] http://dobrewiadomosci.net.pl/8846-fantastyczny-barter-korzystaja-i-studenci-i-osoby-w-podeszlym-wieku/ (dostęp 18.12.15)

[3] http://glosseniora.pl/news/2015/12/dzienny-dom-seniora-juz-otwarty (dostęp 18.12.15)

[4] http://www.rybnik.eu/__files/prezentacja_juliusz_plansze_sm21.pdf (dostęp 18.12.15)

[5] http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,8459 (dostęp 18.12.15)

[6] http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,8396 (dostęp 18.12.15)

[7] http://glosseniora.pl/news/2015/11/ponad-2-tysiace-seniorow-z-rybnika (dostęp 18.12.15)

[8] http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/szpital-to-nie-przechowalnia-problem-z-opieka-nad-seniorami_37909.html (dostęp 18.12.15)

[9] http://www.rp.pl/artykul/1196219-Starzejace-sie-spoleczenstwo-ogromnym-wyzwaniem.html (dostęp 18.12.15)

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5