RYBNICZANIE 2015

Zdjęcie z dnia 11 listopada 2015 roku. Rybniczanie na rynku w Rybniku.