RYBNICZANIE 2014

Zdjęcie z dnia 11 listopada 2014 roku. Rybniczanie na rynku w Rybniku.