0

Anegdota głosi, że w czasach kosmicznego wyścigu między dwiema potęgami, USA i ZSRR, pojawił się problem zapisywania notatek w stanie nieważkości – tusz długopisów i atrament piór nie trzymały się papieru, tylko swobodnie, w formie barwnych kropli, unosiły się w powietrzu. NASA rozpoczęła proces badawczy nad nowymi narzędziami do pisania, a w swoim budżecie wydzieliła na ten cel miliony dolarów. Kosmonautów radzieckich wyposażono w ołówki…

Środowisko Forum Obywateli Rybnika nie aspiruje do roli arbitra w sporze, do kogo należy mieć większe zaufanie: do amerykańskich naukowców czy radzieckich uczonych. Naszą ambicją jest szukać dla miasta rozwiązań przede wszystkim skutecznych, choć niekoniecznie spektakularnych. Jednym z przykładów jest koncepcja walki z zanieczyszczeniem powietrza.

O tym, że smog jest poważnym problemem naszego miasta wie od lat każdy rybniczanin, zwłaszcza rodzic dzieci w wieku szkolnym, kiedy wraz z początkiem sezonu grzewczego wzrasta liczba pacjentów w przychodniach pediatrycznych. Na przełomie lat 2012/2013 zauważyły to też władze miasta, które w lutym 2013r. w Urzędzie Miasta zorganizowały konferencję z udziałem naukowców z najważniejszych uczelni i instytucji naukowych oraz samorządowych naszego województwa, żeby ustalić, jakie są przyczyny problemu. Mimo iż konferencja nie doprowadziła do żadnych konstruktywnych wniosków, rybnicki magistrat ogłosił jako wielki sukces sam fakt jej zorganizowania[1].

Prezydent Rybnika winą za zanieczyszczenie powietrza obarczył mieszkańców i zrzucił z siebie odpowiedzialność za skuteczność działań, domagając się od sejmiku wojewódzkiego wprowadzenia zakazu opalania niektórymi materiałami – w regionie, w którym ogromna część właścicieli domów jednorodzinnych korzysta z deputatu węglowego, więc z oczywistych względów ogrzewa piecami węglowymi, a braki węgla uzupełnia paliwami tańszymi! Podjęto też działania, w wyniku których Straż Miejska została upoważniona do przeprowadzania kontroli, czy mieszkańcy nie spalają w przydomowych kotłowniach śmieci.

Tymczasem fakt, że Urząd Miasta, jako zarządca setek budynków opalanych węglem, jest  jednym z największych producentów pyłu zawieszonego, niezbicie dowodzi hipokryzji władz miasta oraz tego, że zarówno konferencja, jak i akcja „Paląc śmieci, trujesz dzieci” ma wymiar czysto propagandowy.

Oczywiście, nie podważamy tutaj faktu, że zarówno spalanie śmieci, jak i opalanie tanimi paliwami składa się na podstawowe przyczyny powstawania smogu. Jednak w naszej ocenie wprowadzanie ustawowych zakazów bez uwzględnienia realnych możliwości obywateli i podjęcia podstawowych działań możliwych we własnym zakresie jest jedną najgorszych znanych z historii naszego kraju praktyk.

Już w lutym 2014r. Piotr Masłowski apelował do władz miasta o podjęcie stosownych działań, wskazując konkretne obszary i możliwości, które zostały zaniedbane, w tym brak pomysłu na wykorzystanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej na ten cel oraz całkowity brak logiki w podejmowanych chaotycznych działaniach[2]. Jak dotąd, nie doczekał się odpowiedzi.

Jednym z przykładów świetnie obrazujących brak konsekwencji w zwalczaniu jednego z najpoważniejszych problemów miasta, jest sytuacja, jaka miała miejsce w Rybniku Niewiadomiu. Kilka lat temu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Morcinka został doprowadzony ciepłociąg. Z okazji skorzystali zarządcy bloków po drugiej stronie ulicy (RSM i SM „Orłowiec”), również podłączając swoje budynki. Między wspomnianymi blokami stoją dwa budynki komunalne – ciągle opalane kaflowymi piecami węglowymi. Niedawno mieszkańcy tych bloków zwrócili się do Piotra Masłowskiego  z prośbą o pomoc w staraniach o uzyskanie dostępu do ciepłociągu. Wiadomo już, że dziś to podłączenie będzie kosztować ok. 10tys. zł, kilka lat temu, w czasie instalacji całego ciepłociągu kosztowałoby 1600zł…

Pomoc mieszkańcom w takich indywidualnych przypadkach jest, jak do tej pory, jedyną możliwą formą, w jakiej Forum Obywateli Rybnika może walczyć z tym ważnym problemem – i robi to. Możliwości jego ograniczenia istnieją, a my wiemy jak do tego doprowadzić i skąd wziąć na to pieniądze. I chociaż mamy świadomość, że smogu nie da się pozbyć z dnia na dzień, ale walka z nim to proces wieloletni, to wiemy też, że czasami, żeby stworzyć podstawy pod lepszą Twoją przyszłość, warto zacząć od poszukania rozwiązań najprostszych, a nie najdroższych.

 

Krzysztof Oleś

X 2014

 

Źródła:

 

http://www.nowiny.pl/biznes/88898-skad-sie-bierze-smog-w-rybniku-czyli-eksperci-o-powietrzu.html

http://www.piotrmaslowski.com.pl/forum/zobacz/for-walczy-ze-smogiem-i-pozoranctwem/

http://www.nowiny.pl/biznes/88898-skad-sie-bierze-smog-w-rybniku-czyli-eksperci-o-powietrzu.html

[1]http://www.nowiny.pl/biznes/88898-skad-sie-bierze-smog-w-rybniku-czyli-eksperci-o-powietrzu.html (spisane 13.10.2014r.)

[2] http://www.piotrmaslowski.com.pl/forum/zobacz/for-walczy-ze-smogiem-i-pozoranctwem/

 

  • Udostępnij portfolio
Poprzednie Portfolio Następne S5