0

W listopadzie 2013r. z inicjatywy rybnickiego przedsiębiorcy Lecha Gęborskiego, a przy wsparciu Cechu Rzemiosł i ówczesnego prezesa Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Piotra Masłowskiego ruszyła akcja o nazwie „642”. Jej założeniem było promowanie rybnickiego biznesu – zwłaszcza małych firm i rzemieślników parających się coraz mniej popularnymi zawodami. Nazwa akcji złożona z trzech cyfr nawiązuje do numeru NIP nadawanego w rybnickim Urzędzie Skarbowym.

Ideą pomysłodawców było odwołanie się do tzw. „patriotyzmu gospodarczego” rybniczan, czyli założenie, że akcja informowania mieszkańców o tym, które firmy odprowadzają podatki na miejscu, a co za tym idzie – zwiększają wpływy miejskiego budżetu – powinna skłonić tych klientów, którzy przywiązują do tego wagę, do wybierania rodzimych handlowców i usługodawców. To z kolei powinno przełożyć się na wzrost przychodów miejscowych firm oraz dochodów budżetu miasta.

Na początku 2014r. m.in. Lech Gęborski oraz Piotr Masłowski założyli stowarzyszenie Forum Obywateli Rybnika, które stało się kontynuatorem akcji „642”. W jej ramach rozprowadzane są nalepki z logo akcji oraz hasłem „Kupuj od swoich – płacę podatki w Rybniku”, które można naklejać na drzwi i witryny sklepowe, umożliwiając chętnym klientom świadomy wybór między firmami płacącymi podatki w Rybniku, a innymi.

Naklejki dostępne są w następujących punktach dystrybucji:

1. Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku („Okrąglak”)

2 Kantor Sztuki Złotniczej i Zegarmistrzowskiej Lech Gęborski, ul. 3 Maja 4.

Aby otrzymać naklejkę, należy podać dane swojej firmy (adres, NIP, ewentualnie okazać pieczątkę firmową) i wnieść opłatę 2,50 zł.

 

Witold Kazimierczak, Krzysztof Oleś

  • Udostępnij portfolio
Poprzednie Portfolio Następne S5