RYBNICZANIE 2018

Zdjęcie z dnia 11 listopada 2018 roku. Rybniczanie na rynku w Rybniku.


PM10 w Rybniku

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Aktualności

Strona 1 z 8

POMYSŁY NA MIASTO

rozważania/dyskusje/prezentacje rozwiązań funkcjonujących w innych miastach

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, DOPISZ SIĘ…

  NEWSLETTER

Forum Obywateli Rybnika

Miasto to my – mieszkańcy.
Przestrzeń w której żyjemy.
Potem urzędy i instytucje.
Nigdy odwrotnie.

Każdy jest jedyny i niepowtarzalny.
Życie to spotkanie indywidualności.
Przeciętność dotyczy tylko przedmiotów martwych.

Przeszłość trwa.
Tylko pamięć wymaga odświeżeń.
I uzupełniania danych.
Nie – usuwania.

Przyszłość już płynie.
Znaleźć optymalny nurt zamiast regulować brzegi.
Czerpać, nie wyczerpując.

Potrzeby. Marzenia. Wizje.
Możliwości. Sposoby. Wzorce.

Osoby, czas i miejsce.
Wszystko, co łączy, godne jest szacunku.
Wszystko, co dzieli, warte jest uwagi.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS

  POCZTA

FOROWICZE


Forum Obywateli Rybnika

2881 GŁOSÓW

tyle głosów oddano na Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywateli Rybnika w 2014 r.


Mariusz Wiśniewski

814 GŁOSÓW

tyle głosów zdobył Mariusz Wiśniewski, jedyny radny z ramienia Forum Obywateli Rybnika


Piotr Masłowski

5486 GŁOSÓW

tyle głosów zdobył Piotr Masłowski, podczas wyborów na Prezydenta Miasta Rybnika w 2014 roku