Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

Motocykl ratowniczy dla Rybnika – kalendarium.

 

Jeden z założycieli Forum Obywateli Rybnika, Lech Gęborski, był pomysłodawcą zakupu dla rybnickiego szpitala motocykla ratowniczego. Zgodnie z założeniami pomysłodawców akcji „Motocykl ratowniczy dla Rybnika”, od kwietnia do października miał on służyć mieszkańcom. Niebawem znów wyjedzie na rybnickie drogi, choć możliwości jego wykorzystania pozostają skrępowane procedurami. Z okazji mijającej niedługo piątej rocznicy pojawienia się motocykla-ambulansu na rybnickich drogach, warto przypomnieć rybniczanom – fundatorom motocykla – jakie były losy jego obecności w Rybniku.

 

2008

W listopadzie Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika składa na ręce dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, Tomasza Zejera, zapytanie, czy z punktu widzenia specjalistów istnieje zapotrzebowanie oraz możliwość finansowania motocykla ratowniczego w Rybniku. Odpowiedź dyrekcji jest twierdząca.

W grudniu do publicznej wiadomości zostaje podana informacja o wspólnej decyzji Bractwa Kurkowego i szpitala co do rozpoczęcia zbiórki pieniędzy na zakup motocykla i o szczegółach funkcjonowania jednośladowego ambulansu w rybnickim pogotowiu. Szpital deklaruje gotowość finansowania pojazdu do czasu uzupełnienia ustawy o ratownictwie medycznym o zapis  pozwalający na uznanie motocykla za pojazd ratowniczy. Nad akcją „Motocykl Ratowniczy dla Rybnika” patronat honorowy obejmuje Prezydent Miasta Rybnika.

 

2009 – 2010

W trakcie kilkudziesięciu imprez odbywających się w Rybniku organizowane są zbiórki pieniędzy oraz aukcje, w trakcie których zebranych zostaje prawie 140 tys. złotych na zakup motocykla oraz specjalistyczne wyposażenie ratownicze. W akcję, oprócz Bractwa Kurkowego, zaangażowani są przedsiębiorcy, artyści, politycy oraz ogromna liczba darczyńców przekonanych o słuszności tej inicjatywy.

We wrześniu 2010r. Bractwo Kurkowe w trakcie uroczystości otwartej dla wszystkich rybniczan przekazuje oficjalnie motocykl Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 jako darowiznę. Wraz z motocyklem przekazany został komplet stosownych dokumentów: faktury, certyfikaty i umowy.

 

2011

Motocykl służy rybniczanom od maja do października. W tym czasie wyjeżdża do akcji kilkaset razy, docierając do poszkodowanych niejednokrotnie w o połowę krótszym czasie niż karetka i tym samym przyczyniając się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

W ogólnopolskim konkursie Instytutu Rynku Pracy akcja „Motocykl ratowniczy dla Rybnika” otrzymuje pierwszą nagrodę w kategorii „inicjatywy lokalne” za rok 2010, a pomysłodawca i koordynator, Lech Gęborski, otrzymuje wyróżnienie specjalne od Kapituły Konkursu „Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2010” – w ten sposób doceniony zostaje wysiłek organizatorów i zaangażowanie rybniczan.

 

2012

Na początku roku zmienia się dyrektor szpitala. Podstawowym celem nowego zarządcy jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki. Wśród pierwszych decyzji pojawia się rezygnacja z motocykla, który nie mieści się w sztywnej definicji ambulansu refundowanego przez NFZ. Nowy dyrektor twierdzi, że nie otrzymał kompletu dokumentów od Bractwa, Bractwo pokazuje dowody, że dokumenty trafiły do szpitala. Pytania: skąd nagła zmiana interpretacji przepisów i dlaczego te same przepisy nie zabraniają korzystania z motocykli ratunkowych w innych częściach Polski  – pozostają bez odpowiedzi.

We wrześniu dyrektor wpada na pomysł przekazania motocykla policji, co wywołuje oburzenie wśród mieszkańców Rybnika. Rada Społeczna szpitala blokuje działanie dyrekcji.

Śląscy politycy i samorządowcy, z marszałkiem sejmiku i wojewodą włącznie, angażują się w przywrócenie motocykla do pracy. W listopadzie pada propozycja, zgodnie z którą motocykl miałby zostać włączony w struktury rybnickiego pogotowia i jako taki mógłby być finansowany przez NFZ. Potrzebne są tylko odpowiednie procedury prawne, które politycy i samorządowcy podejmują się przygotować.

 

2013

Po kilkunastu miesiącach dyrektor szpitala, pomysłodawca przekazania motocykla policji, zostaje odwołany ze stanowiska. Niestety, okazuje się, że ani  zapowiadane zmiany przepisów, ani zmiana dyrekcji nie przełoży się na przywrócenie motocykla do służby. Oficjalnym powodem ma być likwidacja rybnickiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i zmiana operatora pogotowia przy WSS nr 3. Wojewódzkie władze służb ratunkowych również nie widzą potrzeby wykorzystywania motocykla na terenie Rybnika, mimo stałych akcji informujących o konieczności udzielania pierwszej pomocy w pierwszych minutach po wypadku – czasu dużo trudniej osiągalnego dla karetki niż dla motocykla.

Bractwo Kurkowe nie rezygnuje z szukania wyjścia z patowej sytuacji. Pod koniec roku pada propozycja, żeby motocykl wykorzystywać do przewozu krwi i organów do przeszczepów. Pojawia się jednak inna bariera: brakuje środków na utrzymanie motocykla.

 

2014

Latem, dzięki stałym naciskom ze strony Bractwa Kurkowego, Rada Społeczna szpitala podejmuje decyzję o użyczeniu motocykla stowarzyszeniu Rybnicki Sztab Ratownictwa – organizacją pozarządową, zrzeszającą ratowników z zamiłowania: uczniów, studentów i osoby niezwiązane z ratownictwem zawodowo, ale posiadającymi odpowiednią wiedzę do udzielania fachowej pomocy medycznej i uprawnienia do przeprowadzania szkoleń w tym zakresie. RSR specjalizuje się w zabezpieczaniu imprez masowych, w tym koncertów i zawodów sportowych. Ostatecznie, po przegłosowaniu zgody w sejmiku wojewódzkim, motocykl zostaje użyczony stowarzyszeniu, które wykorzystuje go podczas zabezpieczania imprez plenerowych.

 

2015

Do 31. grudnia obowiązuje umowa użyczenia motocykla. Nie może jednak służyć on w zespole ratowniczym pogotowia obsługującego teren Rybnika – np. wyruszając do wypadku przed karetką (a nie zamiast), tak jak odbywało się to w 2011r. Nadal brak jednoznacznych rozwiązań prawnych i dobrej woli urzędników. Cztery lata po wprowadzeniu motocykla do służby, funkcjonuje bardziej jako apteczka na kołach, niż narzędzie skracające czas niesienia pomocy.

 

2016

Na początku roku zostaje podpisana nowa umowa użyczenia motocykla Rybnickiemu Sztabowi Ratownictwa: na okres 5 lat, na takich samych zasadach co w ostatnich latach.  Czy wreszcie pojawi się szansa, aby motocykl ratowniczy znów służył ratowaniu życia rybniczan, do czego został stworzony?

 

 

Krzysztof Oleś

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5