Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

Zarząd województwa przygotowuje uchwałę antysmogową. Do 6. lutego 2017 r. wyznaczono termin konsultacji społecznych, w ramach których każdy mógł zgłosić swoje uwagi. Później ma być konsultowana z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

Wiemy, że projekt budzi zastrzeżenia wielu osób, w tym specjalistów od pieców i efektywnego spalania, mamy nadzieję, że zabiorą głos w tych konsultacjach i zostanie on wysłuchany.

Patrząc z perspektywy obywateli, którzy tylko chcieliby mieć zimą ciepło we własnym domu, jednocześnie nie zanieczyszczając powietrza, chcemy zwrócić uwagę na inny problem. Jako alternatywy dla obecnych źródeł ogrzewania podaje się m.in. ciepło sieciowe. O tym, że rybniczanie nie chcą z tej opcji korzystać, piszą co jakiś czas lokalne media (linki pod listem poniżej). Naszym zdaniem, zanim winą za taką sytuację obarczy się mieszkańców, należy sprawdzić czy wymiana na ciepło sieciowe jest „ekonomicznie uzasadniona”, a jeżeli nie, to z jakiego powodu i co można zrobić, żeby była opłacalna.

Dlatego w ramach ogłoszonych konsultacji napisaliśmy do Marszałka list:

Forum Obywateli Rybnika Rybnik,                                                                                        05.02.2017r.

 

 

Sz.P. Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

 

List otwarty

Szanowny Panie Marszałku,

Jako stowarzyszenie Forum Obywateli Rybnika pragniemy wyrazić poparcie dla podjętych przez Pana działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Czytając projekt uchwały można jednak wyciągnąć wniosek, że całą odpowiedzialność za obecny stan powietrza ponoszą, a co za tym idzie konsekwencjami związanymi z próbą naprawy sytuacji zostali obarczeni – obywatele. Jakkolwiek mamy świadomość, że głównym źródłem smogu są przestarzałe źródła ogrzewania w domach prywatnych, to chcielibyśmy zauważyć, że stan ten wynika m.in. z braku lub niewystarczających działań polityków prowadzących do tworzenia warunków sprzyjających ich wymianie na źródła czystsze.

Rozumiejąc konieczność pilnego wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w projekcie, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zawarty w nim system ograniczeń i zakazów bez stworzenia alternatywy może prowadzić do nasilenia zjawiska ubóstwa energetycznego. W projekcie jako priorytetowe wskazano podłączenie do sieci ciepłowniczej,„jeśli istnieją możliwości realizacji takiej inwestycji, a podłączenie jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Ten sam element dotyczy sieci gazowej.” W związku z tym chcemy zaproponować następujące rozwiązania:

  1. Przeprowadzenie audytu dostępności ciepła sieciowego na najbardziej zurbanizowanych terenach województwa;
  2. Przeprowadzenie audytu wymagań ekonomicznych koniecznych do spełnienia w celu podłączenia do sieci na terenach, na których sieć występuje;
  3. Kontroli działań monopolistycznych podmiotów dostarczających ciepło w miastach naszego województwa oraz podjęcia kroków je ograniczających;
  4. Na podstawie powyższych stworzenie planu rozwoju i wsparcia przez samorządy uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań pozwalających na korzystanie z ciepła systemowego jak największej liczbie obywateli;
  5. Wsparcia samorządów miejskich w budowaniu nowych źródeł ciepła systemowego (ciepłowni, spalarni, OZE);
  6. Stworzenie systemu doradztwa energetycznego skupionego na pomocy obywatelom w planowaniu i realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Wierzymy, że mocą swojego urzędu jest Pan w stanie podjąć kroki lub wywołać działania umożliwiające realizację powyższych punktów.

 

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Chwastek
Przedstawiciel stowarzyszenia FOR

 

 

 

 

http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybniczanie-nie-chca-podlaczac-sie-do-cieplociagu-dlaczego,wia5-3266-29410.html

https://www.nowiny.pl/rybnik/113035-jak-sie-ogrzac-cieplem-z-pec-u.html

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5