Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami nasilonego obniżania poziomu debaty publicznej podczas sesji Rady Miasta. W związku z tym w dniu 24.10.2016r Forum Obywateli Rybnika zaprosiło przedstawicieli rybnickiej prasy na konferencję, podczas której zaapelowaliśmy do dziennikarzy o piętnowanie wypowiedzi tych radnych, którzy za pomocą insynuacji, niedomówień i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji godzą w dobre imię osób, których dotyczą, jednocześnie obniżając prestiż przynależny funkcji radnego. Pragnąc uniknąć promowania tych osób, świadomie nie podajemy ich nazwisk. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do kanału YouTube:

https://www.youtube.com/user/rybnikeu

Jako że jedna z takich wypowiedzi była wymierzona w Mariusza Wiśniewskiego, radnego z ramienia Forum Obywateli Rybnika oraz współzałożyciela naszego stowarzyszenia, czujemy się zobowiązani wyrazić dla niego pełne poparcie i przypomnieć kilka faktów na temat działalności Stowarzyszenia „17-tka”, obnażających niewiedzę osób krytykujących.

  1. Od prawie 2 lat Mariusz Wiśniewski, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia „17-tka”, pod którego przewodnictwem osiągnęło ono wysoki poziom organizacyjny, nie jest już jego prezesem, a tylko pracownikiem.
  1. Stowarzyszenie „17-tka” zajmuje się m.in. prowadzeniem Placówek Wsparcia Dziennego, czyli tzw. „świetlic” dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Placówki te zapewniają codzienną – CAŁOROCZNĄ – opiekę, profilaktykę oraz terapię, pomoc edukacyjną, a także żywienie. Do 2015r. Stowarzyszenie „17-tka” prowadziło 3 tego typu placówki.

PWD nie są świetlicami szkolnymi!

  1. Stowarzyszenie „17-tka” finansowane było przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (granty z Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski, fundacje). W 2014r. dofinansowanie z Urzędu Miasta stanowiło około 15% budżetu stowarzyszenia. Dopiero od 2015r. proporcje uległy zmianie.
  1. Do 2015r. w ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych podlegających Urzędowi Miasta funkcjonowało 6 placówek. Od 2016r., w ramach rozstrzygniętego konkursu 3 placówki przejęło Stowarzyszenie „Uskrzydleni”, a 3 placówki Stowarzyszenie „17-tka”. Rybnik jest pierwszym miastem w Polsce, w którym PWD w całości udało się wyłączyć spod działalności UM i przekazać je organizacjom zewnętrznym.
  1. W roku 2016 Stowarzyszenie „17-tka” zwiększyło liczbę podopiecznych z 30 do 45 w PWD Niewiadom, ze względu na występujące tam potrzeby.W dwóch przejętych PWD wyremontowano kuchnie.
  1. Obecnie „17-tka” ma 305 podopiecznych w 6 placówkach. Stowarzyszenie „Uskrzydleni” – 90 podopiecznych w 3 placówkach. W przeliczeniu na 1 osobę Stowarzyszenie „17-tka” otrzymało w 2016r. z dotacji UM średnio 346,60 zł na dziecko. Porównywalna organizacja otrzymała 510,50zł na dziecko, czyli o 163,90zł więcej. Szczegóły zawiera tabela nr 1.
  1. Koszt prowadzenia PWD oraz możliwości opieki nad określoną liczbą dzieci wynika m.in. z kosztów utrzymania obiektu czy doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dlatego zarówno Mariusz Wiśniewski jak i Forum Obywateli Rybnika podkreślają, że poniższe porównanie nie ma na celu dyskredytowania Stowarzyszenia „Uskrzydleni”, a jedynie zobrazowanie efektywności wykorzystania dotacji przez Stowarzyszenie „17tka”.

 

Więcej szczegółów na temat historii i działalności Stowarzyszenia „17-tka” można znaleźć tutaj:

https://www.for.rybnik.pl/urodzony-czwartego-czerwca/

 

Tabela nr 1.

Rok 2014
Placówki działające w ramach ZOW Kwota Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD Chwałowice 207 568,00 30 576,60
2 PWD Niedobczyce 145 448,00 30 404,00
3 PWD Niewiadom 134 000,00 30 372,20
4 PWD Nowiny 153 600,00 30 426,70
5 PWD Piaski 198 275,00 30 550,80
6 PWD Śródmieście 155 500,00 30 432,00
RAZEM DLA PWD ZOW 994 391,00 180 460,40
Placówki działające w Stowarzyszeniu „17-tka” Dotacja Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD „Klub 17-tka” 214 000,00 100 178,30
2 Pedagodzy Ulicy „Ekipa z placu” 60 000,00 60 83,30
3 MKŚ „Maszkeciarnia” 55 000,00 100 45,80
RAZEM DLA PWD Stowarzyszenia „17-tka” 329 000,00 260 105,50
Rok 2015
Placówki działające w ramach ZOW Kwota Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD Chwałowice 207 568,00 30 576,60
2 PWD Niedobczyce 145 448,00 30 404,00
3 PWD Niewiadom 134 000,00 30 372,20
4 PWD Nowiny 153 600,00 30 426,70
5 PWD Piaski 198 275,00 30 550,80
6 PWD Śródmieście 155 500,00 30 432,00
RAZEM DLA PWD ZOW 994 391,00 180 460,40
Placówki działające w Stowarzyszeniu „17-tka” Dotacja Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD „Klub 17-tka” 300 000,00 80 312,50
2 Pedagodzy Ulicy „Ekipa z placu” 150 000,00 40 312,50
3 MKŚ „Maszkeciarnia” 100 000,00 70 119,00
RAZEM DLA PWD Stowarzyszenia „17-tka” 550 000,00 190 241,20
Rok 2016
Placówki działające w Stowarzyszeniu „Uskrzydleni” Dotacja Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD Chwałowice 207 568,00 30 576,60
2 PWD Niedobczyce 145 448,00 30 404,00
3 PWD Piaski 198 275,00 30 550,80
RAZEM DLA PWD Stowarzyszenia „Uskrzydleni” 551 291,00 90 510,50
Placówki działające w Stowarzyszeniu „17-tka” Dotacja Ilość wychowanków Koszt miesięczny
1 PWD „Klub 17-tka” 329 168,00 80 342,90
2 Pedagodzy Ulicy „Ekipa z placu” 244 035,00 60 338,90
3 MKŚ „Maszkeciarnia” 252 197,00 60 350,30
4 PWD Niewiadom 134 000,00 45 248,20
5 PWD Nowiny 153 600,00 30 426,70
6 PWD Śródmieście 155 500,00 30 432,00
RAZEM DLA PWD Stowarzyszenia „17-tka” 1 268 500,00 305 346,60

 

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5