Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

0

                W centrum Rybnika, oprócz wielu miejsc godnych umieszczania na pocztówkach, folderach reklamowych i fotografowania z lotu ptaka, są i takie, od których wolelibyśmy odwrócić uwagę ewentualnych gości. Sami chyba zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. O miejscach takich jak parking przy ul. Hallera i terenie w sąsiedztwie „Juliusza” w rozmowie wspominał wiceprezydent Piotr Masłowski (tutaj). Takich miejsc jest jednak więcej i nie pojawiły się one w ciągu ostatniego roku ani nawet ostatnich dziesięciu – nieużytków, terenów zagospodarowanych „tymczasowo” i szpecących Śródmieście jest więcej. Jednym z nich jest teren po dawnej cegielni – tzw. „Gliniok”.

 

Co najmniej od kilku lat teren znajduje się w rękach prywatnych. Plan zagospodarowania przestrzennego do 2009r. zakładał przeznaczenie tego terenu „pod usługi komercyjne, handel, infrastrukturę komunikacyjną i zieleń parkową”[1], na wniosek właściciela został jednak zmieniony tak, żeby umożliwić tam budowę osiedla mieszkaniowego. Obecnie teren posiada kwalifikację jako przeznaczony do „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług”[2], czyli prawo dopuszcza możliwość powstania kolejnej galerii handlowej. W wywiadzie „Dziękuję, nie słodzę” z czerwca 2015r. potwierdził to pełnomocnik prezydenta Wojciech Student[3]. Biorąc pod uwagę rozległość terenu, powstałe tam centrum handlowe mogłoby być większe od Focusa, Plazy i budowanego Domusu razem wziętych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że liczba pustych lokali w istniejących galeriach przekona inwestora do pozostania przy koncepcji zabudowy mieszkaniowej.

Póki co, teren pozostaje nieużytkiem. O tym, od jak dawna tak jest, jakie istniały koncepcje (bezpowrotnie utracone?) wykorzystania tego miejsca, a także o tym, jakie idee przyświecały niegdyś ludziom zasłużonym dla Rybnika, niech świadczy artykuł dra Innocentego Libury z „Nowin” z 11.04.1990r.

 

Gliniok I.L.

Krzysztof Oleś

 

[1] http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,14422,osiedle-w-wyrobisku_.html

[2] http://bip.um.rybnik.eu/docs/0911/PDF/JEK7HOCN.PDF

[3] https://www.youtube.com/watch?v=1TqTMXWoxOM

(7min.)

 

  • Udostępnij wpis
Poprzednie Wpis Następne S5